Philippians 4:4-6 - NIV: Rejoice in the Lord always. 1:1 Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: . Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. 6 Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.. 7 And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. He alone provides access to the presence of the Father for us. READ: Luke 2:8-15. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. { There are times when we get excited about Psalm 23, and say Amen. 7 Then you will experience God’s peace, which exceeds anything we can understand. 7 At ang kapayapaang mula sa Diyos, na higit sa anumang pang-unawa, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} At Christmastime we love to hear the angelic message of peace on earth. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin at ng panalanging may paghiling. 6 Huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. 5 Let your a moderation be known unto all men. New Living Translation (NLT) Holy Bible, New Living Translation, copyright © … 7 And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Now, let’s work backwards and take a fresh look at Phil. Let your gentleness be evident to all. Be careful for nothing This must be understood not in the most extensive sense, but with a limitation and restriction. Then, we simply ask God for what we need: in every situation, by prayer and petition, present your requests to God . Mga Taga-Filipos 4:13 RTPV05. Philippians 4:6 - 4:7. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. Tell God what you need, and thank him for all he has done. —2 Peter 1:2. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Contextual translation of "philippians 4 4 7" into Tagalog. 8:6). 1 Kaya nga kung mayroong anomang kasiglahan kay Cristo, kung mayroong anomang kaaliwan ng pagibig, kung mayroong anomang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anomang mahinahong awa at habag, 2 Ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo'y mangagkaisa ng pagiisip, mangagtaglay ng isa ring pagibig, na mangagkaisa ng akala, at isa lamang … 4 Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. 6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Cristo. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. FEAST OF SAINT STEPHEN, THE FIRST MARTYR SATURDAY, DECEMBER 26, MATTHEW 10:17-22 (Acts 6:8-10, 7:54-59; Psalm 31) KEY VERSE: "You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved" (v. 22). The Promise Of Peace. 6 Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. Now viewing scripture range from the book of Philippians chapter 4:6 through chapter 4:7... Philippians Chapter 4. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year. King James … PHILIPPIANS 4:6-7. Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. I know it will be a good help for me. INTRODUCTION. Human translations with examples: epeso 4: 7, mateo 4: 4, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. It is a part of our nature to pray. Mga Filipos 4:6 - Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. 6 a Be b careful for nothing; but in every thing by c prayer and supplication with d thanksgiving let your requests be made known unto God. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The Lord is near. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus. Psalm 23:6: S Ne 9:25; Psalm 23:6 in all English translations. Wika ng Biblia Filipino. The only prayer that God hears and answers is the prayer that is made through His Son, our Lord and Saviour, Jesus Christ. Christians athletes would be better to quote Col. 1:16-17 when they win instead of Philippians 4:13. Mga Kawikaan 30:10-31 – Ang Kapuri-puring Babae (#3514) Isaias 35:6-7 – Ang Malikmata Ay Magiging Isang Lawa (#3597) Mga Kawikaan 30:7-9 – Huwag Mo Akong Bigyan Ng Kasalatan O Kayamanan Man (#3474) Daniel Kleyn. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Philippians 4:6-7. Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND). First, we reject worry : do not be anxious about anything . 5 Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Itigil. Philippians 4:6-7 King James Version (KJV) 6 Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. Ang Panginoon ay malapit na. A Sermon Manuscript on Philippians 4:4-7 Nathaniel B Parker BE7404: Preparing an Expository Message November 29, 2016 A Sermon Manuscript on Philippians 4:4-7 Sermon Title Rejoicing in the Presence and Peace of the Lord Sermon Text Philippians 4:4-7 (KJV): Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice. The mystery of the Incarnation must be seen … Philippians 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Mga Taga-Filipos 4:6-7 RTPV05. 7 And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. But the message that’s repeated in songs and sermons needs to be heard and heeded every day of the year. 7 And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. The specific passage is Philippians 4:6-7 (New International Version), which states: Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Practically speaking, Philippians 4:6 gives us a model for the kind of prayer we need to pray when we are anxious or worried. (Philippians 4:6-7) Year after year, search data on major Bible websites show Philippians 4:6–7 to be one of the most popular passages in Scripture, and with good reason: it shows us God’s proven path from anxiety to peace. 4:13 in context. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. Scripture: Philippians 4:6-7, Philippians 4:11-14, Philippians 4:13, Philippians 1:12-14, Philippians 1:21 (view more) (view less) Denomination: Christian/Church Of Christ Happiness Though Giving Series At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus." Tagalog Bible: Philippians. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. George Ngan. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Philippians 4:6 Exhortation, Encouragement, and Prayer. Philippians 2 Christ's Example of Humility. After all, Christ strengthens unbelievers as well to carry out their daily tasks, since He’s the Creator and Sustainer of all creation (Col. 1:16-17; 1 Cor.