1 Corintios 6:9-10 pecado salvación reino ídolos chismes codicia. Do not be deceived: Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor men who have sex with men nor thieves nor the greedy nor drunkards nor slanderers nor swindle... Read verse in … Do not be deceived: x neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, 3 10 nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor … Chapter Parallel Compare. 6. 1 Mga Taga-Corinto 10 ... 9 Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. 1 Mga Taga-Corinto 6:9 - O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios? 1 Corinthians 6:9–10 9 Or do you not know that the unrighteous 2 will not inherit the kingdom of God? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili! (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Não se deixem enganar: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, 10 nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o Reino de Deus.. Leia o capítulo completo: 1 Coríntios 6 1 Corintios 6:9-10. Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, … 1 Corintios 6:9-10. Demanda Laban sa Kapatid sa Panginoon. The first word identifies someone who is morally weak, and has nothing to do with nellie gay men. 1 Mga Taga-Corinto 6:9-10 RTPV05. (1 Corinthians 6:9-10 and 1 Timothy 1:10) The words sometimes translated "effeminate" and “homosexual” in these passages are obscure and difficult to translate. ... Sapagkat kailanmaʼy hindi magmamana ng kaharian ng Dios ang mga imoral, # 6:9-10 imoral: Ang ibig sabihin dito ay ang gumagawa ng sekswal na imoralidad. Lea 1 Corintios 6 en línea (NVI) ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa diosdiosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapuwa lalake. Otro ejemplo de traducciones e interpretaciones muy cuestionadas sobre el tema del homosexualismo es el que se cita en 1 Cor 6:9-10 (RV1960), el cual dice " ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 9 Vocês não sabem que os perversos não herdarão o Reino de Deus? 1 Corinthians 6:9-10 Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? No os engañéis: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los … 1 Corinto 6. 9 ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? 1 Mga Taga-Corinto 6:9-10. 1 Mga Taga-Corinto 6 ... 9 O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios?