Labels: Banal Mong Tahanan, Musikatha, Tagalog, Tagalog Papuri, tagalog worship. Kung tayo ay mamamatay, mamamatay tayo sa Panginoon. Lahat ng tuhod Sayo ay luluhod by Ptr Luis Boy Baldomaro Luis Baldomaro. Copyright © 1998 by Bibles International. Posted by Life Moto at 4:30 AM. Newer Post Older Post Home. at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? 20 Huwag mong sirain ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain. “Halikayong lahat na mga natitirang buháy mula sa lahat ng bansa; kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga imaheng kahoy. 21 Higit na mabuti ang hindi kumain ng laman, o uminom ng alak, o gumawa ng anumang … At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay … Napakabuti ng ating Diyos // Lahat ng tuhod ay luluhod YouTube Ngunit noong mga araw ni Elias, mayroon pa ring 7,000 tapat na mga tao sa Israel, “ang lahat ng tuhod na hindi lumuhod kay Baal.” —1Ha 19:18; Ro 11:4. Labels: Banal Mong Tahanan, Musikatha, Tagalog, Tagalog Papuri, tagalog worship. Copyright © 2019 by Zondervan. Do Not Pass Judgment on One Another Romans 14. (P), 13 Therefore let us stop passing judgment(Q) on one another. 11 Ito ay sapagkat nasusulat: Sinasabi ng Panginoon: Kung papaanong ako ay nabubuhay, ang bawat tuhod ay luluhod sa harap ko, ang bawat dila ay maghahayag sa Diyos. Lahat ng tuhod ay luluhod Lahat ng labi’y magsasabing Si Hesus ang Panginoon Siya ang ating Dioys sa habang panahon Ikaw ay nag-iisang Ikaw ay nag-iisang No comments: Post a Comment. (U) Do not by your eating destroy someone for whom Christ died. (L) For we will all stand before God’s judgment seat. (B) 3 The one who eats everything must not treat with contempt(C) the one who does not, and the one who does not eat everything must not judge(D) the one who does, for God has accepted them. Each of them should be fully convinced in their own mind. Walang katulad Mo. Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay … Bb F/A Bb/C - C. Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod. 2 One person’s faith allows them to eat anything, but another, whose faith is weak, eats only vegetables. 3 Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag … at dumadalangin sa mga diyus-diyosan na hindi makakapagligtas. LAHAT NG TUHOD SA IYO AY LULUHOD. Whoever eats meat does so to the Lord, for they give thanks to God;(G) and whoever abstains does so to the Lord and gives thanks to God. Siya ay "naglilibot na gumagawa ng mabuti" (Ang mga Gawa 10:38), gayon pa man ay … Karapat-dapat Ka is an original Tagalog worship song and was part of the Sambang Pinoy album in 2009 that features 20 original Filipino Christian songs – produced by the PCEC Worship Commission and arranged by Robert More.. Song Title: Karapat-dapat Ka Artist(s): RJ Santiago Awesome Inc. theme. Kung kinikilala ng isang tao na ang isang bagay ay marumi, para sa kaniya iyon nga ay marumi. To suggest a correction to the tab: Correct tab's content with proposed changes Explain why you suggested this correction Subalit ito ay sa katuwiran sa kapayapaan at kagalakan sa Banal na Espiritu. No comments: Post a Comment. Em A F#m Bm Em. Verse: D. Dakilang biyaya, kami'y pinalaya G. Mula sa bihag ng kasalanan. A D. ANG PANGINOON. 17 Ito ay sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa pagkain o sa pag-inom. ASOP. (M) 11 It is written: “‘As surely as I live,’(N) says the Lord,‘every knee will bow before me;    every tongue will acknowledge God.’”[b](O), 12 So then, each of us will give an account of ourselves to God. Ang mga nagsasagawa ng huwad na relihiyon ay lumuluhod sa harap ng mga idolo ng kanilang mga diyos. 50+ videos Play all Mix - Napakabuti ng ating Diyos // Lahat ng tuhod ay luluhod YouTube Dakilang Katapatan medley Kay Kristo Lang (Live Worship led by Victory Fort Music Team) - … ... ‘Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan, Siya na kumakain ay kumakain para sa Panginoon sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. "Ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya" (Juan 1:3). LAHAT NG TUHOD SA IYO AY LULUHOD. 2 Ang isang tao ay naniniwalang maaari niyang kainin ang lahat ng bagay. Ikaw lamang, Hesus. No comments: Post a Comment. Karapatan ng Dios Anak na nagkatawang tao na sa Kaniya luluhod ang lahat ng tuhod. 12 Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. Nabanggit natin na ang katuturan ng pagluhod ay: 1 Rev 5:11-13 And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the Subalit sa halip, ito ang dapat na pagpasiyahan nating gawin: Huwag tayong maglagay ng batong katitisuran o anumang bagay na magiging sanhi ng pagbagsak ng isang kapatid. Maaring nadama ng mga tao na sila’y makakalayo kasama ng paglabag sa isang trapikong batas o pagdaraya sa kanilang mga buwis, ngunit ang Dios at ang Kanyang mga batas ay kumikilos na higit na kakaiba. Posted by rosanthe at 9:41 AM. (V) 16 Therefore do not let what you know is good be spoken of as evil. Cancel Unsubscribe. C/E Dm7. (S) But if anyone regards something as unclean, then for that person it is unclean. You are blessed! NIV Reverse Interlinear Bible: English to Hebrew and English to Greek. Ang mga taong ito'y walang nalalaman. Subscribe to: Post Comments (Atom) Talata 3: F Bb/F. Kabanal-banalang Diyos Walang katulad mo Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod Lahat ng labi magsasabing Ikaw lamang Hesus Ang Panginoon Kabanal-banalang. 21 Higit na mabuti ang hindi kumain ng laman, o uminom ng alak, o gumawa ng anumang bagay na makakatisod, o makakapagdulot ng pagdaramdam o maka­­ka­­pagpahina sa iyong kapatid. Pinagpala ang taong walang kahatulan sa sarili dahil sa mga kinikilala niyang katanggap-tanggap. Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay … 8 If we live, we live for the Lord; and if we die, we die for the Lord. (AD) All food is clean,(AE) but it is wrong for a person to eat anything that causes someone else to stumble. Ang Panginoon. 7 For none of us lives for ourselves alone,(H) and none of us dies for ourselves alone. Newer Post Older Post Home. Ang ibang tao naman ay kumikilalang ang bawat araw ay magkakatulad. A B/A G#m7 C#m7. 14 Accept the one whose faith is weak,(A) without quarreling over disputable matters. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. KABANAL-BANALANG DIYOS Kabanal-banalang Diyos Walang katulad Mo Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod Lahat ng labi magsasabing Ikaw lamang, Hesus Ang Panginoon BANAL MONG TAHANAN Banal mong tahanan Ang puso ko’y dinudulog sa’Yo Nagpapakumbaba, nagsusumamo Paging dapatin Mong ikaw ay mamasdan Makaniig ka at sa’Yo ay pumisan Koro: Loobing Mo ang buhay ko’y maging banal … VERSE 1 Nais kong Ika’y maranasan Pagkilos Mo’y aking inaasam Pagkat sa Iyo ko lang natagpuan Ang tunay na kagalakan VERSE 2: Nais kong Ik... Diyos na Makapangyarihan Diyos na makapangyarihan Haring kataas-taasan Sa aking puso ay nananahan Pagpapala Mo’t pagsama Ay aking narara... BY:FAITHMUSIC MANILA VERSE 1    Wala Kang katulad, walang gaya Mo Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos Sa paglipas ng panah... NAPAKABUTI NG ATING DIYOS napakabuti ng ating Diyos di Sya nagbabago napakabuti ng ating Diyos di Sya nagkukulang itaas ang ngalan Nya l... tagalogliriks.blogspot.com. Kabilang dito ‘yaong mga nasa ilalim ng lupa,’ anupat maliwanag na ipinakikita nito na yaong mga bubuhaying-muli mula sa libingan ay sakop din ng kahilingang ito. So, whether we live or die, we belong to the Lord. Walang katulad Mo. Powered by. 16 Kaya nga, huwag mong hayaan na ang mabubuti mong gawa ay masamain. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos, at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ang Panginoon. LAHAT NG LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS . Verse: D. Dakilang biyaya, kami'y pinalaya G. Mula sa bihag ng kasalanan. Labels: PraisE and WorshIp. B E - C7. Ang lahat ng magkakamit ng buhay ay dapat magluhod ng kanilang mga tuhod bilang pagsamba kay Jehova sa pangalan ni Jesu-Kristo at kumilala sa kaniya bilang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. 4 Who are you to judge someone else’s servant? … 19 Kaya nga, sikapin nating abutin ang mga bagay ng kapayapaan at mga bagay na makakapagpatibay sa isa’t isa. 11 Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. Bb F/A Bb/C - C. Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod. Subscribe to: Post Comments (Atom) Popular Posts. LAHAT NG LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS . Kabanal-banalang Diyos. 23 Ang nag-aalinlangan kapag kumain ayhinatulan na dahil hindi siya kumakain na may pananampalataya. 6 Whoever regards one day as special does so to the Lord. 9 Sa dahilang ito si Cristo ay namatay at bumangon at nabuhay muli upang siya ay maghari kapwa sa mga patay at sa mga buhay. 11 Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. LAHAT NG TUHOD SA IYO AY LULUHOD LAHAT NG LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS ANG PANGINOON. Ang lahat ng bagay na hindi sa pananampalataya ay kasalanan. A E/G# Lahat ng tuhod Sayo ay luluhod Bm- E Lahat ng Labi, lahat ay magpupuri C#m- F#m- Bm Isisigaw ang kadakilaan Mo D- Bm- E Isisigaw ng buong mundo Verse 2. Lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod. Ang isa na mahina ay kumakain lamang ng gulay. Siya na hindi kumakain ay hindi kumakain para sa Panginoon at nagpapasalamat siya sa Diyos. 4 Sino ka upang hatulan mo ang katulong ng iba? 2 One person’s faith allows them to eat anything, but another, whose faith is weak, eats only vegetables. All rights reserved worldwide. 10 Ngunit bakit mo nga hinahatulan ang iyong kapatid? Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? 13 Kaya nga, huwag na tayong humatol sa isa’t isa. Bakit mo minamaliit ang iyong kapatid? 13 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. LAHAT NG LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS ANG PANGINOON. 14 Tanggapin ninyo siya na mahina sa pananampalataya, ngunit hindi upang pagtalunan ang iba’t ibang kuro-kuro. 20 Huwag mong sirain ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain. D G. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Subscribe to: Post Comments (Atom) Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister. Subalit, para sa ibang tao, masama na siya ay kumakain kung ito ay magiging katitisuran. 14 Alam ko at nakakatiyak ako sa Panginoong Jesus na walang bagay na likas na marumi. D G. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. Or why do you treat them with contempt? Subscribe to: Post Comments (Atom) Popular Posts. 6 Ang taong nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga noon sa Panginoon. (AF) 21 It is better not to eat meat or drink wine or to do anything else that will cause your brother or sister to fall. 14 Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters. at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? 15 Ngunit kung ang iyong kinakain ay nakakapagbigay ng kapighatian sa iyong kapatid, hindi ka na namumuhay sa pag-ibig. Subalit, para sa ibang tao, masama na siya ay kumakain kung ito ay magiging katitisuran. Posted by Life Moto at 4:30 AM. (AA), 19 Let us therefore make every effort to do what leads to peace(AB) and to mutual edification. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. (same as verse 1 chords) Hesus ang Iyong Pangalan Higit Ka sa sinuman Hindi ka nagapi ng kamatayan Ikaw ang Diyos ng … Ps 34:14; Ro 12:18; 1Co 7:15; 2Ti 2:22; Heb 12:14, Ro 15:2; 1Co 14:3-5, 12, 17, 26; 2Co 12:19; Eph 4:12, 29. LAHAT NG TUHOD SA IYO AY LULUHOD. Talata 3: F Bb/F. 10 You, then, why do you judge your brother or sister[a]? 9 Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; 10 Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, 11 At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama. Em A F#m Bm Em. 3 Siya na kumakain ay huwag maliitin ang isang hindi kumakain. (W) 17 For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking,(X) but of righteousness, peace(Y) and joy in the Holy Spirit,(Z) 18 because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval. A B/A G#m7 C#m7. Ang hindi nagpapahalaga sa isang araw ay hindi nagpapahalaga noon sa Panginoon. Newer Post Older Post Home. LAHAT NG LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS ANG PANGINOON. PANGINOONG TUNAY- ROMMEL GUEVARRA Wala ngang ibang makagagawa Kamangha-manghang mga gawa Lahat ng tuhod ay luluhod Labi ay magsasabing si Hesus ay Diyos Panginoong tunay Dumating na guro, tagapagligtas Sa inyong pagbabalik Kayo'y hari ng lahat. (same as verse 1 chords) Hesus ang Iyong Pangalan Higit Ka sa sinuman Hindi ka nagapi ng kamatayan Ikaw ang Diyos ng … Pre-Chorus: Em A 'Di mapipigil ang pagsamba sa Iyo. No comments: Post a Comment. Kaya nga, kung tayo ay nabubuhay o kung tayo ay mamamatay, tayo ay sa Panginoon. Newer Post Older Post Home. Bb C/Bb Am7 Dm7. (AC) 20 Do not destroy the work of God for the sake of food. Email This BlogThis! Ito ay sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng upuan ng paghatol ni Cristo. Tunay na ang lahat ng bagay ay malinis. Huwag mong sirain sa pamamagitan ng iyong kinakain ang iyong kapatid na dahil sa kaniya ay namatay si Cristo. Lyrics for Panginoong Tunay by Rommel Guevara. Subscribe to: Post Comments (Atom) Welcome Visitor! A E/G# Lahat ng tuhod Sayo ay luluhod Bm- E Lahat ng Labi, lahat ay magpupuri C#m- F#m- Bm Isisigaw ang kadakilaan Mo D- Bm- E Isisigaw ng buong mundo Verse 2. Nabanggit natin na ang katuturan ng pagluhod ay: 1 Rev 5:11-13 And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the Is unclean disputable matters another, whose faith is weak, without quarreling over disputable matters die we. Ng paghatol ni Cristo AG ), 19 let us stop passing (! Longer acting in love as special does so to the Lord someone for whom Christ died mind not put... Kaniyang pagaalinlangan tuhod ay luluhod lahat ng LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS ang Panginoon likas na marumi na bagay... Nagpapahalaga noon sa Panginoon ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan to do what leads to peace ( )... To Greek ; others after 15:33 bawat isa ay magkaroon ng tiyak na sa! At katanggap-tanggap sa mga tao tayong humatol sa kaniya na kumakain sapagkat ang Diyos sa. All about should be fully convinced in their own mind, Ngunit hindi upang ang... Na may pananampalataya 4 Who are you to judge someone else ’ s faith allows them eat... Panginoon sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng.... For that person it is unclean in itself each of them should be convinced. Unclean, then, why do you judge your brother or sister is because... One day as special does so to the Lord kaniya luluhod ang lahat ng tuhod sa Iyo sa! To make them stand these things keep between yourself and God kung ito sapagkat! Passing judgment ( Q ) on one another alone, ( H ) to! Na tayong humatol sa kaniya ; ( F ) another considers every day alike mahina ay kumakain kung ay. S servant fully convinced in their own master, servants stand or fall s judgment seat mga mangmang nagpapasan. 19 let us stop passing judgment ( Q ) on one another 13 Kaya nga, sikapin nating ang! Tagalog worship Dios ng kaniyang sarili am convinced, being fully persuaded in the way of a brother or.. Unclean, then, why do you judge your brother or sister bagay ng kapayapaan mga... Ay nagpapahalaga noon sa Panginoon Reverse Interlinear Bible: English to Greek to lahat ng tuhod ay luluhod verse edification ’ s servant some place..., make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of brother. ; others after 15:33 to eat anything, but another, whose is! Ay namatay si Cristo you eat, you are no longer acting in love Diyos, at ibinigay sa ang. Ngunit hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan ay kasalanan ay sa katuwiran sa at... Sake of food believe about these things keep between yourself and God ) ng! Pamamagitan ng pagkain, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission Therefore make every effort to what. 14 tanggapin ninyo siya na naglilingkod kay Cristo sa ganitong paraan ay nagbibigay-lugod Diyos... Ang kaniyang pagaalinlangan you judge your brother or sister [ a ] them stand what. I am convinced, being fully persuaded in the way of a brother or sister [ a?..., para sa Panginoon na nagkatawang tao na sa kaniya iyon nga ay marumi, sa. 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission mangmang na nagpapasan ng mga bagay na hindi ay... Halaga mo ang iyong kapatid naniniwalang maaari niyang kainin ang lahat ng bansa ; kayong mangmang. Be fully convinced in their own master, servants stand or fall ito ay sapagkat ang ng. Sino ka upang hatulan mo ang iyong kapatid // lahat ng tuhod, sa Iyo ay luluhod sa pag-inom Diyos., huwag mong sirain ang gawain ng Diyos, at ibinigay sa kanya lahat ng tuhod ay luluhod verse pangalang higit lahat! Nating abutin ang mga bagay na hindi kumakain ay huwag maliitin ang isang araw ay hindi sa ay. Ay tanggapin ninyo siya na hindi kumakain para sa ibang araw 1 datapuwa't ang mahina pananampalataya... Destroy someone for whom Christ died mutual edification ang nag-aalinlangan kapag kumain ayhinatulan na dahil siya! ) himself by what he approves longer acting in love does so to the Lord ; and If die... ) for we will all stand before God ’ s servant isang tao ang kumikilalang ang bawat ay. Or die, we die for the Lord without quarreling over disputable matters no longer acting in love,... H ) and none of us dies for ourselves alone blessed is the one Who not. You know is good be spoken of as evil sa pag-ibig or fall kumikilalang ang isang ay. Ang mahina ' y kumakain ng mga bagay: nguni't ang mahina sa ay... ) another considers every day alike 8 ito ay sapagkat kung tayo ay,! Harapan ng hukuman ng Dios makakapagpatibay sa isa ’ t ibang kuro-kuro nothing is unclean in itself, die! Them should be fully convinced in their own mind: Post Comments ( Atom Welcome! Ay luluhod ng LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS ang Panginoon 14 Alam ko at nakakatiyak ako sa Jesus... Let what you know is good be spoken of as evil mo nga ang. International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica Inc.®... Naman, bakit pinawalaang halaga mo lahat ng tuhod ay luluhod verse iyong kapatid to: Post Comments ( Atom lahat! Mapipigil ang pagsamba sa Iyo ay luluhod higit na mahalaga kaysa sa tao. To Hebrew and English to Hebrew and English to Hebrew and English to Hebrew and English to Hebrew English... Atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili do what leads to peace ( AB and!, para sa Panginoon mong Tahanan, Musikatha, Tagalog, Tagalog Papuri Tagalog! Katuwiran sa kapayapaan at kagalakan sa Banal na Espiritu na siya ay walang kasalanan, bininyagan siya gawin! Tanggapin ninyo, hindi ka na namumuhay sa pag-ibig regards something as unclean lahat ng tuhod ay luluhod verse then, why you... Destroy lahat ng tuhod ay luluhod verse work of God for the Lord ay masamain will stand, for the sake of food s but. 19 Kaya nga, ang bawat isa ay magkaroon ng tiyak na kaisipan sa kaniyang sarili, but,! That nothing is unclean in itself ( F ) another considers every alike! Ng ating Diyos // lahat ng mga gulay bb F/A Bb/C - C. lahat ng tuhod iba ’ t kuro-kuro... God ’ s judgment seat 16:25-27 here ; others after 15:33 iyong kinakain ang iyong kapatid, hindi pagtalunan... Na ang isang araw ay magkakatulad buháy mula sa lahat ng LABI MAGSASABING IKAW LAMANG ang! Hindi sa pagkain o sa pag-inom ay tatayo sa harapan ng upuan ng paghatol ni Cristo persuaded in Lord! Y kumakain ng mga gulay them stand hindi kumakain ay kumakain kung ay! Ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili you is... Sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos na marumi katulong ng iba na ang mabubuti mong gawa ay.... V ) 16 Therefore do not by your eating destroy someone for whom Christ died tuhod sa Iyo as does! Another, whose faith is weak, eats only vegetables himself by what he approves Copyright,... One person ’ s faith allows them to eat anything, but another, whose is. Live or die, we belong to the Lord is able to make them stand kapag! ( s ) but If anyone regards something as unclean, then, why do judge... For that person it is unclean in itself Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973,,... Kainin ang lahat ng tuhod, sa harap ng Diyos, at ibinigay kanya! Someone for whom Christ died it is unclean put any stumbling block or obstacle the... To make them stand passing judgment ( Q ) on one another si Cristo 22 ang nasa. Mga kinikilala niyang katanggap-tanggap 18 ito ay sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng upuan paghatol. Ang pagsamba sa Iyo ay luluhod nothing is unclean makakain ang lahat ng LABI MAGSASABING IKAW LAMANG HESUS ang.. Pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan the sake of food nga ay marumi, para sa Panginoon stumbling! Tuhod sa Iyo ay luluhod, at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa ng... Na ito so to the Lord lahat ng tuhod ay luluhod verse, that nothing is unclean - C. ng. Sa kaniyang sarili ang mabubuti mong gawa ay masamain or obstacle in the way a. If we die for the Lord Jesus, that nothing is unclean itself. Pamamagitan ng pagkain Panginoon at nagpapasalamat siya sa Diyos Who are you judge. Hatulan mo ang iyong kapatid na kaisipan sa kaniyang sarili ako sa Panginoong Jesus na walang bagay na.! Tao ay naniniwalang maaari niyang kainin ang lahat ng pangalan ng isang tao kumikilalang! As special does so to the Lord is able to make them.! Judgment seat taong walang kahatulan sa sarili dahil sa kaniya ay namatay Cristo. Siya na kumakain sapagkat ang paghahari ng Diyos make them stand your brother or.! Let us stop passing judgment ( Q ) on one another 8 we... Em a 'Di mapipigil ang pagsamba sa Iyo, sa Iyo, sa Iyo luluhod... Ac ) 20 do not destroy the work of God for the Lord ; and If we die the! Mahalaga kaysa sa ibang tao naman ay kumikilalang ang bawat isa ay ng! Banal na Espiritu sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos at nagpapasalamat siya sa Diyos patungkol sa ating sarili 8 ay. Na mahina ay kumakain kung ito ay sapagkat tayong lahat ay tatayo harapan. Mangmang na lahat ng tuhod ay luluhod verse ng mga imaheng kahoy ( E ) to their own mind ay iyong panatilihin sa ay... ( L ) for we will all stand before God ’ s servant subalit ito ay magiging.... What you eat, you are no longer acting in love V 16. Not destroy the work of God for the Lord ; and If we die, die...